INGO FM : BALALA KHU BAMENYI BA KAKAMEGA KHU IBAJET

BALALA KHU ABAMENYI BA EKAUNTI YA KAKAMEGA BAHANILE TSINGANAKANI TSIABO IMBELI WA OKHUSOMWA KHWA E BAJET EYI NIBATULA E HALI INDINYU YA OBUCHUMI NE BASUBILA E BAJET YILAKALUSIA HASI OBUKUSI BWA AMAFURA NENDE EBIOKHULIA

ABEBUSI KHANDI BATULANGA OBUBOLI BWA WAZIRI MAGOHA OKHUSUBULA ABALIMU OKHULONDA ABASOMI EYI NIBENYA E BAJET OKHUHANA AMAPESA KAHELA KHU SEKTA YA AMASOMO

Luhya's leading broadcaster,with presence in Vihiga,Kakamega,Busia,Bungoma and Trans Nzoia.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *