MAYIENGA FM: Chunya gombo an bende abedie kaka jothumbe ma moko ma ose loso nyinge gi ~ Sammy Wuod Ugenya.

Chunya gombo an bende abedie kaka jothumbe ma moko ma ose loso nyinge gi

Sammy Wuod Ugenya e chenro Mar KALAPAPLA Kod LIZ ODADA NyaMuhoroni.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *