Coro FM: Matura-ini – 24th May, 2021

Coro FM Logo

Mundurume umwe kuragwo na guikio irimaini ria mai Naivasha.

Mutumia umwe kuhoya uteithio wa shillingi million imwe agathinjwo iniuru arutirwo riothe.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *