Minto FM: Omoroberio bw’obochenu; korusigwa amanyinga (Blood Transfusion)

Ense ya kenya nebwatee omochando bwo okobora gwa amanyinga  ase chinyagatari aywoo  abwenerete gokonya abanto  ao ao ,,korengana ne ekeombe gia obokonyi gia red crosss, nigo kera chingaki bakonyora okoboria korwa ase chinyagitari, abanto aoo bakoboria obokonyi bwa amanyinga korwa ase abanto ao ao  erinde gokonya abarwaire. Nigo togokwana amo na Henry Sendero  oywo ore omwobisa omonene ase ensemo eywoo etenenerete okorwa amanyinga ase orogongo rwa gusii.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *