Minto Fm: Obochenu Bwaito- Egekuba Egekuu

Ense ya Kenya negati ye chinse emerongo etato echio chiangeirwe amo no obotindi bwo oborwairwe bwe egekuba egekuu gose tb ense engima, korende ase emiaka ebere yaetire nigo oborwairwe obwoo bwachakire gokea ime ye Kenya


One Reply to “Minto Fm: Obochenu Bwaito- Egekuba Egekuu”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *