Minto FM: Gusii Ntobuenerete Goechoka, Nchera Ende Teiyo Omogusii Atasuke Gochi Igoro- Hon Nyamoko

omske Joash Nyamoko omochumbe o,North Bogirango nigo are gokuanera igoro ya amangana asiasa ye ense amo na amagenderero ye econstituency eyio amo na omogusii ng’ai tore ase togendererete korigereria chingongo chinde chigendererete koerobereria ase amangana ayuo yo oborai


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *