Minto FM: Omoroberio bw’o bochenu- rimusu rio omonu

Abanto abange banyorire gose baetire omochando bwe rimusu rio omonu goika abande kwerusanania korwa ase abanto bande ase engecho yo obosoku bwo ogotioka omonu.Omoteresa korwa ase enyagitari ya mlolongo nigo akwerera chichera chio ogokora omochando oywoo.


2 Replies to “Minto FM: Omoroberio bw’o bochenu- rimusu rio omonu”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *