Minto FM: Simeon Nyachae legacy

tosange amo nomonyakerogo bwe’ebarasa yaabagaka korwa ase orogongo rwa gusii omogaka James Matundura.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *