Coro FM: Ūndūire witū – 30th Jan, 2020

Coro FM Logo

Ūmūthī turathoma cia MŪTĪĪRO WA MŪTHENYA WA MŪTUA RŪŪRU. Maūndū marīa mathiūrūrūkagīria ūngai wa Mūgīkūyū nī marīlū?? Mūthuri ti Martin Ndungu wa Kamande na Muthuri ti Chifu Kanyonga, Tondū #Gītooī_Kīmenyaga_Kīerwo


2 Replies to “Coro FM: Ūndūire witū – 30th Jan, 2020”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *