Coro FM: Ūndūire witū Gītoī kīmenyaga kīerwo – 21st Nov, 2020

Coro FM Logo

#Unduire witū Gītoī kīmenyaga kīerwo tūgītonywo ndūgīra nī mūthuri ti Cibū #KanyongaWaMūkono 8pm to midnight. Ūmūthī nī tabarīra ya Q n A ciūria na Anja.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *