Mwatu FM: Undu Mbithi waumie kwa ndawa sya umila atwika mundu wa kwikwatwa

Wakana wa kuthuthania vala tunai nake Felix Mbithi ula watumiia ndawa sya umila na kwananga maisha make. Ni ata tutonya kuleana na ndawa sya umila.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *