Minto FM: Demokrasi ya USA negwenerete kobwatigwa nechinse chinde

Omoegereri bwe Ekima kia Democractic ase obochori bwaeta ime ya Texas ase ime y’ Ense ya America Job Nyangenya Omanga, otebire Demokrasi yaorokigwa ime yense eyio mbogwenerete koegwa nechinse chinde.Nigo arenge koyakwana aya iga ase omoroberio o’minto Bwakire ekero basanga na Evans Mak ori eng’era ya inani.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *