Coro FM: Unduire – 12th Sept 2020

Coro FM Logo

#Unduire witū Gītoī kīmenyaga kīerwo tūgītonywo ndūgīra nī mūthuri ti Cibū #KanyongaWaMūkono 8pm to midnight. Ūmūthī nī tabarīra ya Q n A ciūria na Anja.


5 Replies to “Coro FM: Unduire – 12th Sept 2020”

 1. Mūngai wa Mūirūrī

  Nìwega nī ūndū wa gūtūtonya ndūgīra. Nī mūtūcoketia na mūciī. Na nī mūī wega rūgūrū kana itherero irathīro kana ithūīro kūrīa mūndū angīigua aiganīire no mūciī

 2. IRUNGU WA MAKIRA

  Giki ni kirira kiega muno kia unduire witu. niwega muno chief Kanyonga hamwe na Kamande,Njitaguo Irungu wa Makira, Mugachiku wa mbari ya Maingi. mMwaki wa Iriani, Othaya.

  • p̃ãũL̃ kibui

   Ñd̃ĩr̃ẽÑd̃ã ÑãM̃B̃ã ỹ C̃h̃ĩf̃õ k̃̃ãÑỹ̃õÑg̃̃ã ÑĩÑg̃ẽt̃h̃ã t̃w̃ãr̃ãÑĩr̃ĩẽ g̃ãt̃h̃ĩÑã k̃ẽ M̃ũC̃ĩĩ gwito

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *