Kitwek FM: Tetutik chekigimiten ak kegonoptoen baisionik chebo barnotik en kasaribo COVID -19

Kamwa Sirindet neo en Ministry nebo ICT Department nebo Barnotik Mr. Julius Korir kole kikomong’ serkali tetutik cheboto kAZI MTAANI ak Ajira Digital chekitoreten barnotik chebo emoni en kasari kityeme king’et uchumi nebo emet nekokwo ng’weny kosipgei ak ng’oyandit nekoib miondab COVID-19.

Kamwa PS kole nyalu kobaisien baroinwek chebitunotin barnotik asikonyorunen kelchin rabishek chekikitabanchi lengut nebo barnotik koboto uwezo asikonam anan kokanaptaen mung’arosiekwak.

Kacheer inee biikab emet kosib arorutiik chekigon ministry nebo tililindo asiketeer letaetabgei nebo kutik chebo Corona nekikomusmus tetutik chechang’ chebo bandabtaai en emet.

Kang’alali Korir ak ketesietab Kitwek FM eng tetutietab Ongeng’alaal komiten ak Winnie Cherono.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *