KBC Rendille: Lting’a Hiyee Sunyuro Suujaate

Yafftiiye Sunyuro, Balaah ankiye Koreet Lting’a hiye kaldai ichoow khabaan asujaate. Teeba too ‘dakhaanka biche malakhabin. MCA hiiye Korr/Ngurnit Ward Daud Arakhole ichoow weenan tiiye adan iskhabaani saah’ka, ‘doo’di tagame sookhateen. Toolakah Lting’a haas Sunyuro alahagiche.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *