Minto FM: Eyemo ase eyemo no omo-MCA o Marani ward Dennis Ombachi

Abarai mbabwate egetari ekenene ase okorwania oborwaire bwa COVID-19 ime ya Kenya na Gusii yaito. Aya nigo akwanirwe n’omo-MCA bwe e-ward ya MaraniĀ  oywo boigo ore omonyakerogo ase ekomiti ye e-budget ime yebunge yecounty ya Kisii, omosike Dennis Ombachi. Omosike Ombachi nigo ayakwana aywo ase omoroberio o Minto Bwakire ekero asanga no omoraria Wycliffe Nyabuto Riang’a.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *