Coro FM: Ūndūire witū Gītoī kīmenyaga kīerwo – 4th July, 2020

Coro FM Logo

#Ūndūire witū Gītoī kīmenyaga kīerwo… Mwene Nyaga arenda twīthambe mooko nīkī?? Ndahīkio nīyo umbūri? Mūtahīkania Nūū?? Mūtoonyi witū Chief Michael Kanyonga wa Mūkono ee Haha


One Reply to “Coro FM: Ūndūire witū Gītoī kīmenyaga kīerwo – 4th July, 2020”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *