Minto FM: Ekero Nyasae Agokorekania Amaboko

God crosses hands. Key verse Genesis 48:13,14 Jacob ogokorekani amaboko chingaki are gosesenia Ephraim na Manase. Nyasae ingokorekani are amaboko chingaki agosesenia Jacob na Esau, Genesis 25:23. Amegerio tokonyora naria buna abanto batakageire gose imbabe kende bakaba abengencho goetera ogokorerakania amaboko kwa Nyasae. Nyasae agakorekani amaboko igoro ase omosalaba akanyorera abanto batabwate ogosemeria ogotoreka. Tosange ringana na Pastor George Nyamongo o’ Gekomu SDA ekero are korandia ring’ana korwa chinsemo chia Nyabisabo goetera Minto FM .


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *