Ūndūire witū – 20th June, 2020

Coro FM Logo

Ūndūire witū Gītoī kīmenyaga kīerwo ūmūthī nī ūndū wa #Fathersday tūkūrora ūtiganu wa mūndūrume, mūthūri, baba na Awa. Tugitongorio ni Muthuri Ti Chef Kanyonga Na Muthuri ti Ndungu wa kamande


3 Replies to “Ūndūire witū – 20th June, 2020”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *