Minto FM: Emechando ase esekta ye chisemi kobwatekana na oboruaire bwa Covid-19

Amasomo nensemo eyemo ase chiria chiakire bororo kobwatekana no ogwateka kwo Oborwaire bwa covid – 19. Abanyene chisukuru chia bene, (Private),abarimu amo na aborokigwa babeire bagoakwa mono chingaki echi iga. Mr Charlse Mayaka no omworokia omonene naende omonyakerogo o KEPSHA – Kisii County , nere Mr Evans Ongaga nigo are Omodirector/ proprietor Hekima Academy Nyamira. Babere aba nigo bagosanga na koerera emechando bagoetera ase esekta eye ye chisemi.

Ensomo entang’ani

Ensemo eya kabere


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *