Suba Service: Ekipindi ekia amakezio aga gona geza

Kino ne ekipindi ekia amakezio aga gona geza. Ekipindi kino kizra awategerezi wifu owuire okwemerra enyinga isatu okutuka enyinga inne owuire kio owuire okwmemerra emfuma mirimo okutuka emirimo inne kumudira. Omutegeki owa ekipinde ni Stephen Sungu.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *